geuzenkinderen_en_vaandeldragers_op_de_prince_admirael