Kagami Biraki - 5e editie - Sportschool Richard Bijl & Chita Gross / Spijkenisse 2018

Like
Op 5 januari organiseerde Sportschool Richard Bijl & Chita Gross voor de vijfde keer een Kagami Biraki. Impressie van de voorafgaande training. In Japan wordt de nieuwjaarsperiode beschouwt als één van de meest belangrijke periodes van het jaar en de Kagami Biraki valt hiermee samen. Soms lijken vertalingen nergens op te slaan tot je bekend bent met de Japanse cultuur en je het verhaal achter de drie belangrijke symbolen van de Japanse folklore kan begrijpen. Het eerste symbool is de spiegel, de tweede is hemellichaam en het derde is het zwaard. Japanse legendes vertellen het verhaal van een zekere god die niet meer in de gratie was bij de andere goden door zijn ongewone wreedheid. Deze godheid werd verbannen en vond uiteindelijk een schuilplaats in een afgelegen grot waar hij een spiegelachtig object vond. Dit object dwong hem ertoe om naar zichzelf te kijken, zijn acties moest inzien door dieper in zichzelf te kijken en een verklaring te vinden voor zijn wreedheid. Na een aantal jaren van zelf reflectie keerde de godheid terug bij de andere goden die onmiddellijk merkten dat hij grote veranderingen had ondergaan in zijn manier van doen en karakter Uiteindelijk werd het beeld van een spiegel gebruikt om de 'gewone mensen' te vertellen dat zij altijd naar zichzelf moeten kijken alsof ze in een spiegel keken en daarmee zichzelf beoordelen voor wat ze daadwerkelijk zijn. Deze manier van persoonlijke reflectie is een uitstekende manier om iemands eigen persoonlijkheid en karakter te verbeteren. Tegenwoordig wordt de ceremonie vlak na Nieuwjaar gehouden. Het is de eerste belangrijke festiviteit na Nieuwjaar samen met het slaan van de rijst voor de rijstcakes. Verder is het een activiteit die plaatsvindt wanneer er een trouwerij is, of bij gelegenheden als een groot sportevenement of de opening van een nieuw bedrijf. De belangrijkste personen voor de ceremonie krijgen ieder een hamer. Hiermee slaan ze tegelijkertijd op de deksel. De deksel die zo geprepareerd is dat deze makkelijk breekt, valt gebroken in het vat waarbij er sake uit het vat spat. De sake die over de rand spoelt is een teken van geluk. Nu worden met een houten lepel houten bakjes gevuld met sake. Wanneer de sake uitgedeeld is aan de genodigden volgt er een Kampai (Kanpai), ofwel proost. Ik heb hier niet op gewacht, anders had deze montage er mogelijk heel anders uitgezien!
Periode: 
Jaren 2010 (05 januari 2019)

0 Reacties