Wethouder Bal reikt KIWA keurmerk uit aan Dierenopvangcentrum Spijkenisse / 2019

Like
Wethouder Igor Bal reikte op zaterdag 23 februari om 10.30 uur aan de Markenburgweg 1 in Spijkenisse aan het Dierenopvangcentrum Spijkenisse het KIWA keurmerk voor de opvang van gezelschapsdieren uit. Een onafhankelijk bureau heeft het asiel getoetst op 7 thema’s waaronder de vijf vrijheden van Brambell (zie www.keurmerkopvang.com). Hoe meet je dierenwelzijn? Dierenwelzijn is een veelbesproken onderwerp in dierenopvangcentra en kinderboerderijen. Het is belangrijk dat een dier zich goed voelt, gezond is en zijn natuurlijke gedrag kan vertonen. Maar dierenwelzijn is niet altijd eenvoudig te meten en vergt veel kennis van het natuurlijke gedrag van het dier. Om dierenwelzijn meetbaar te maken is gebruik gemaakt van de Welfare Quality systematiek. Hierbij zijn een twaalftal welzijnscriteria opgesteld en meetbaar gemaakt. Deze is van oorsprong gebaseerd op de vijf vrijheden. In 1965 werd door de commissie Brambell de basis gelegd voor de vijf vrijheden. Later heeft de Britse Farm Animal Welfare Council (FAWC) ze opgepakt en uitgewerkt tot de volgende lijst: 1. Vrij van dorst, honger en onjuiste voeding 2. Vrij van fysiek en thermaal ongerief 3. Vrij van pijn, verwonding en ziektes 4. Vrij van angst en chronische stress 5. Vrij om zijn natuurlijk gedrag te vertonen Bij de eerste vier criteria ligt de nadruk op het niet schaden van het welzijn, terwijl tegenwoordig in toenemende mate aandacht is voor de vijfde vrijheid: de vrijheid om natuurlijk gedrag te vertonen. Dit laatste criterium is erg belangrijk, want ook al krijgt het dier de juiste voeding, een comfortabele omgeving, is het gezond en heeft het geen last van stress. Juist het kunnen vertonen van het natuurlijke gedrag is essentieel voor een goed dierenwelzijn.
Periode: 
Jaren 2010 (23 februari 2019)

0 Reacties