Colofon Het behouden waard

De site 'Het behouden waard' is een initiatief van het onderzoeksproject 'Changing Platforms of Ritualized Memory Practices'. Met dit door het NWO gefinancierde project over 100 jaar bewaren op film, video en digitale dragers wordt beoogd om kennis die is opgedaan gedurende het onderzoek te delen via verschillende platformen.
 
Idee, ontwerp, teksten en video's: Susan Aasman, Lieuwe Jongsma en Jody Kok.
Interactie ontwerp: Pieter Hofstra
website: Limoengroen
 
Dit project is uitgevoerd in nauwe samenwerking met het Nederlands Instituut voor Beeld & Geluid.
Onze dank gaat uit naar Valentine Kuypers, Hans van den Berg, Mark Goslinga, Buddy Hermans, Tim van der Heijden en Tom Slootweg.