1945 A'DAM BEVRIJDING

Like
Amateuropname van de bevrijding van Amsterdam, opgenomen in de directe omgeving van de P.C. Hooftstraat en de Hobbemastraat, gefilmd door mevrouw W. Werners-Sandbergen, tussen 5 en 15 mei 1945. Beelden met tussentitels van o.a.: - ‘Nooit meer verduisteren’. In huis haalt vader, staande op een trap en geholpen door zijn dochter, de verduistering voor de ramen weg; - ‘N.S.B. moet zakjes plakken hi, ha, ho!’. Opgepakte NSB’ers worden met de handen achter het hoofd en pistool in de rug afgevoerd. Vrouw met helm salueert bij een bord met de tekst ‘Found head Hitler’; - ‘Tim-tam naar de Dam’. Lange stoet, waaronder verpleegsters, scholieren, vaandeldragers en tamboerkorps, loopt met vlaggen richting de bevrijdingsfeesten op de Dam. Mannen dragen een stellage met daarop de Nederlandse Leeuw en de tekst ‘Nederland herrijst’; - ‘Onze koningin’. Koningin Wilhelmina passeert in een open auto met gevolg het juichende publiek langs de route; - ‘Voor hen die vielen’. Begraafplaats met bloemenkransen, een lange rij mensen loopt langs de bloemenzee. Parade met o.a. een fanfare en een groep van het St. Ignatius-college; - ‘Huldiging Jan Koopmans’. Militairen van de Stoottroepen passeren in legervoertuigen en poseren met meisjes. Feest op straat: rondedans en stijldansen bij het draaiorgel; - ‘Brigade Prinses Irene’. Een lange rij publiek wacht langs de kant van de weg op de komst van de Prinses Irene Brigade. Militairen op een balkon worden toegejuicht. De brigade marcheert voorbij gevolgd door motoren en militaire wagens; - ‘Den vaderlant ghetrouwe’. Begrafenisstoet met een met bloemen bedekte lijkwagen getrokken door twee paarden; - ‘Harry behouden terug’. Harry in uniform wordt welkom geheten door vrouw en kinderen. De Nederlandse vlag wappert met wimpel.
Locatie(s): 
Periode: 
Datum (van): 
05-05-1945
Drager: 
8mm
Catalogusnummer: 
2102001230264702831
Rechten: 
Nederlands Instituut voor Beeld en Geluid

0 Reacties