50 jaar Rijks Landbouw Winter School, 1947

Like

Jubileumfilm naar aanleiding van het 50-jarig bestaan van de Rijks Landbouw Winterschool (RLWS) te Leeuwarden (opgericht in 1897 als gevolg van de landbouwcrisis van 1885). Boerenzonen krijgen in de wintermaanden op de school les in landbouwtechnieken en aanverwante zaken. De film volgt leerling Joeke Riemersma uit Veenwouden, bij het opstaan, naar school gaan (op de fiets en per stoomtrein), de lessen, de pauzes, de zomerexcursies naar verschillende land bouwbedrijven (Coöperatie Stremsel, Kleurenfabriek aan de Emmakade, de Condens, Koopmans Meelfabrieken, de FRICO, de veekeuring op de veemarkt en stalhouderij Poelsma aan de Spanjaardslaan) tot en met zijn afstuderen. Commissaris der koningin mr. H.P. Linthorst Homan en gedeputeerde Louw Jan Hoogland reiken de diploma's uit. Scriptschrijver Jan Bearn Singelsma zien we terug in zijn functie als leraar biologie. Ander personeel van de school dat voorbijkomt, zijn achtereenvolgens Oeds de Boer (taal en rekenen), landbouwconsulent De Haan (grondsoortenkennis), Piet Koster (conciërge), Jochem Leegstra (leraar), de heer Leupen (natuurkunde) en de heer Haak (scheidend conciërge: hij luidt de bel). Directeur van de school was de heer Middelveld.

Periode: 
Datum (van): 
1947
Datum (tot): 
1947
Drager: 
Film
Catalogusnummer: 
212625C03D7B497A9A2EE8DA0E61B2AD
Rechten: 
Fries Film Archief

0 Reacties