Amateuropnamen Bernard Cornelis van Noordwijk - Een buitendag van de V.C.J.B. op Duinrell Wassenaar

Like
Amateurfilm van Bernard Cornelis van Noordwijk. The Northwyckians filmden… Een buitendag van de V.C.J.B. op Duinrell Wassenaar Beeldverslag van een buitendag van de V.C.J.B. (Vrijzinnig Christelijke Jongeren Bond) op Duinrell Wassenaar. Beelden met tussentitels van o.a.: - ‘Vooruit! is onze leus wij streven verderop. Naar Duinrell’. Een lange stoet fietsers, zwaaiend naar de camera, op weg naar Duinrell; - ‘Openingswoord van Jan van Mansum’. Te Duinrell aangekomen wordt de groep in het bos door Jan van Mansum, staande tegen een boom, toegesproken; - ‘Wijdingswoord van Speyker’. Gevolgd door het wijdingswoord van Speyker; - ‘Wij wandlen zingend door het land gij broeders sluit u aan. Wij blijven vast aaneen gesloten’. Lange stoet wandelaars met vlaggen - ‘Een stuksken uyt de hand dat smaekt ons als een waefel’. Picknick onderweg met muziek van gitaar en banjo; - ‘Opvoering van het kampspel. De gelijkenis van de wijze en de dwaze maagden. Wilt stil en aandachtig dit spel nu zien’. Toneeluitvoering in de open lucht van een parabel uit de Bijbel met de volgende tussentitels: ‘Wat zit ge hier in droefenis terneer’, ‘Wees stil voor God vertrouw en wacht’, ‘Hoog heffen wij het licht’, ‘De ure is gekomen’, ‘Maar gij getrouwe komt, ontvang het licht’ en ‘Och dat gij mocht bevroeden wat hiermee werd gezegd’; - ‘Een korte rust een koele dronk en dan… Heb je wel gehoord van de zeven…’. In het bos wordt in een grote kring het danslied Zevensprong gespeeld; - ‘Ons stroomt nog frisch het bloed door d’ adren’. Gevolgd door een balspel en een evenwichtsspelletje; - ‘’t Jonge volk danst hand in hand. Dans der maegdekens’. Verschillende soorten folkloristische dansen in het bos; - ‘Adspirant – candidaat – junior – leden’. Twee jonge meisjes spelen een overgooi spelletje met ringen; - ‘Een goed besluit woorden van Albert Schweitzer’. Een man leest een tekst voor van de theoloog Albert Schweitzer. Leden van V.C.J.B. luisteren toe, zittend in het bos; - ‘…en die huistoegaan was daar’. Stoet wandelaars en fietsers op weg naar huis; - ‘Een twee drie wij groe-oeten u’. Stoet fietsers, enkele achterom zwaaiend; - ‘Waarom ben ik geen lid van de VCJB? Omdat ik ben een…’. Ezel met paard in de wei; - ‘Geeft u nog heden hier op als lid. Einde’.
Locatie(s): 
Periode: 
Datum (van): 
1935
Drager: 
16mm
Catalogusnummer: 
2101912030263384231
Rechten: 
Nederlands Instituut voor Beeld en Geluid

0 Reacties