Burgemeester Salet neemt afscheid van de gemeente Nissewaard / Spijkenisse 2018

Like
Burgemeester Salet nam, tijdens een speciale bijeenkomst in de Raadzaal van het stadhuis aan de Raadhuislaan in Spijkenisse, afscheid van de gemeenteraad. Aansluitend, om 16.00 uur, was er een receptie voor genodigden in de Burgerzaal van het stadhuis. Tijdens de officiële afscheidsraad reikte Commissaris van de Koning, de heer Jaap Smit, aan burgemeester Mirjam Salet een Koninklijke Onderscheiding uit in verband met haar afscheid als burgemeester van de gemeente Nissewaard vanwege pensionering. Zij werd benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje-Nassau. Na eerst gemeenteraadslid en wethouder geweest te zijn in de gemeente Gorinchem werd mevrouw Salet op 16 maart 1993 burgemeester van ’s-Gravendeel. Daarna is zij burgemeester geweest van de gemeenten Hoogezand-Sappemeer en Spijkenisse. Vanaf 1 januari 2015 was zij, tot aan haar Kroonbenoeming op 30 november 2015, waarnemend burgemeester van de nieuwe gemeente Nissewaard. Op 16 maart 2018 was mevrouw Salet 25 jaar burgemeester en 40 jaar actief binnen het openbaar bestuur. Er is veel waardering voor de wijze waarop mevrouw Salet sinds 2007 invulling gaf aan het burgemeesterschap, eerst van Spijkenisse, daarna van Nissewaard, en ook hoe zij buiten die rol haar bijdrage heeft geleverd aan de samenleving. Mevrouw Salet is het gezicht van de gemeente en heeft haar rol van waardig ambassadeur van Nissewaard met verve vervuld. Haar open houding voor ideeën van de inwoners en het actieve contact dat zij zoekt met alle maatschappelijke geledingen, worden zeer gewaardeerd. Met name haar vermogen om netwerken te bouwen en de verbinding te zoeken met mensen en organisaties binnen de gemeente, maar ook met regionale partners, wordt geprezen. Bovendien heeft zij anderen gestimuleerd, hun netwerken in te zetten om Nissewaard in de regio beter op de kaart te zetten. Ook als voorzitter van de raad heeft zij haar sporen verdiend. Zo heeft zij er actief aan bijgedragen dat de raden van voormalig Bernisse en voormalig Spijkenisse naar elkaar toe zijn gegroeid. Zij heeft zich altijd ingespannen voor goede verhoudingen binnen de raad. Sprekend voorbeeld hiervan is de wijze waarop mevrouw Salet in 2016 in de raad en de gemeente Nissewaard leiding heeft gegeven aan de transparante en constructieve discussie over de vestiging van een Aanvullende Vluchtelingen Opvang. In alle geledingen van de gemeenteraad bestaat er dan ook veel waardering voor de wijze waarop zij het voorzitterschap heeft vervult. Tevens blijkt uit de tal van nevenfuncties die zij naast haar burgemeesterschap bekleedt of heeft bekleed, haar brede maatschappelijke belangstelling en betrokkenheid. Het belang dat zij hecht aan het versterken van de gemeenschap van Nissewaard, is daarbij onbetwist. Mevrouw Salet ontving, tijdens een feestelijke afscheidsreceptie in Theater de Stoep, tevens de erepenning in goud van de gemeente Nissewaard. In Theater de Stoep aan het Theaterplein in Spijkenisse, werd zij, in bijzijn van genodigden in het zonnetje gezet. Tevens was in het theater een afscheidsreceptie voor inwoners van Nissewaard.
Periode: 
Jaren 2010 (30 augustus 2018)

1 Reacties

Willie van Teerns23-01-2019 - 00:41

Veel plezier en geniet van je pensioen samen met Paul.Jullie blijven vast niet in Spijkenisse wonen.Terug naar Hoogezand,denk het niet.Groeten Hans en Wil van Teerns.Chopinlaan 12 Hoogezand.