De Bakermat, 1954

Like

Documentaire van het Fries Rundvee Stamboek over Friesland en Fries stamboekvee. Nederlands gesproken. Uitgebracht in verschillende talen. De documentaire start met het tonen van vier zwartbonte stieren en vier koeien. Grazende koeien naast de boerderij Vijverzathe van de familie Wassenaar-Boelstra te Jelsum. Bloembollenvelden met op de achtergrond een kerktoren Metslawier? en een molen. Liggend op een oogstmachine worden tulpen handmatig gekopt. Op de Keukenhof te Lisse is een show van Friese folklore te zien, zoals het rijden met de sjees en Friese skotsploegen onder begeleiding van een accordeonist en een violist. Voorjaarsbeelden: een paartje ooievaars bij een boomnest; bloeiende koolzaadvelden; ploegen met paard; Zicht op een dorp met op de voorgrond grazende koeien; nest met eieren; weidevogels. Zicht op Allingawier met de Hervormde en de Doopsgezinde kerk. Dorpsgezicht Lutkewierum. Beelden van de hooioogst bij Jelsum; grasmaaien met tweespan paarden met maaibalk; het slijpen van de handzeis. Het Friese landschap met vee en weidebloemen. Koeien liggen in een weiland met op de achtergrond een kerk. Wiersen met paard; het tiemjen met paard; hooi op de wagen laden; tweespanpaarden met veulen; gras keren; het opladen van hooi op de wagen; de laatste restjes hooi verzamelen met hooihark; tweespan paarden met hooiwagens arriveren bij boerderij. Man en vrouw in Friese klederdracht rijden in een sjees (bij Sixmastate?); waterbloemen. Wedstrijdzeilen op het Sneekermeer. Waterlelies. Molen. Terschelling: zicht op het dorp met de Brandaris; strandbeelden met paard en wagen; tweespan paarden met huifkar rijden langs de vloedlijn; natuurgebied de Boschplaat te zien zijn verschillende soorten vogels; vrouw Terschellinger streekdracht; meerdere opnamen van man met paard en wagen in de duinen en op het strand.

Periode: 
Datum (van): 
1954
Datum (tot): 
1954
Drager: 
Film
Catalogusnummer: 
BF6E67CA06F746D88A5F50B9C2FAC3EA
Rechten: 
Fries Film Archief

0 Reacties

Deze film is onderdeel van de tentoonstelling:

  • Vrouw op het strand Vlieland still film Aartje van Rijswijk

    Vrouwelijke amateurfilmsters

    Ze zijn niet minder getalenteerd dan hun mannelijke tegenhangers, wel minder belicht. Kwalijk, want ze hebben prachtige films gemaakt.