De getijden beteugeld

Like

Watersnoodramp 1953. De Deltawerken in het Haringvliet. Goedkeuring van het Deltaplan in de Eerste Kamer. De aanleg van dijken met veel mankracht, die riet, matten van wilgentakken en basaltblokken plaatsen. Een graafmachine. Het werken met nylon netten. Nieuwe methoden met machines en minder mankracht. Mechanisatie van het aanbrengen van stenen waardoor kosten lager en tijd korter wordt. Het inzetten van caissons. Bestuurders zien experiment met caissons in het waterloopkundig laboratorium van Rijkswaterstaat. Schaalmodel afsluiting Haringvliet om werkeiland te bouwen. Graafwerkzaamheden t.b.v. werkeiland. Aanleg beschermdam en afsluiting ervan. Model afsluiting Haringvliet met sluizen. Energiecentrale. Heipalen voor de bodem van de sluis. Heien. Koppensnellers aan het werk. Mannen brengen ijzeren staven aan. Lasser. Betonfabriek. Betonwagens brengen beton naar de stortplaatsen. Storten van beton.

Maker: 
Hans Leupe
Onderwerpen: 
Periode: 
Jaren 1950 (01 maart 1953)

0 Reacties

Deze film is onderdeel van de tentoonstelling:

  • huis onder water, een stad aan de horizon

    Watersnoodramp van 1953

    Dit jaar is het 70 jaar geleden dat Nederland getroffen werd door de grootste natuurramp van de 20e eeuw.