Diverse dingen op jachtwerf "de Polle" in Grou, 1978-1979

Like

00.00 Borden met namen van bedrijven aan de Garde Jagersweg te Grou00.15 gezicht op boten op de Grouw en HR Oostergoo00.20 Het huis van Ernst Wester. Een bord in beeld met Jachtwerf De Pôlle, R. Wester & Zn (Roelof Alberts), Grouw tel. 1326Ook hangt er een bord aan de muur met International Laser Sailing School. Er liggen bootjes, Optimisten en er zijn cursisten. Er stopt een rode auto, waaruit 2 kinderen stappen (Wieger en Gerrit). In een mast hangt een vlaggetje met een W (=Wester) erop. Een blik op de werf en op een rubberbootje staat zeilschool.01.50 Albert Wester zit in een boot op het droge en Joop de Visser staat te kijken, evenals de kinderen01.59 Albert Wester zit te naaien aan een touw. Bootjes worden klaargemaakt om in het water te gaan, Lasers02.30 kinderen varen op de Grouw03.08 Ernst Wester staat te kijken, weer Optimisten in beeld03.25 de cursisten varen op de Grouw03.45 de kinderen maken de bootjes schoon04.25 op de Pikmar is een zeilwedstrijd en het Skûtsje zeilt er ook, aan de Prinses Beatrixweg, langs het Prinses Margrietkanaal staat een echtpaar05.25 aan de wal ligt het schip “Zorg en vlijt” uit Westhem afgemeerd, eigendom van Sietse Hobma, bemanningslid op het Grouster Skûtsje, later schipper op het Lemster Skûtsje05.35 aan de Nieuwe Kade liggen skûtsjes en er staan veel auto’s. De skûtsjecommissie verschijnt in beeld, staande bij de rondvaartboot van Zwiers aan de Meersweg: Peet Reitsma, Feike Hoekstra, Sietse Krist, Albert Wester

Periode: 
Datum (van): 
1978-1979
Datum (tot): 
1978-1979
Drager: 
Film
Catalogusnummer: 
45E24C020C2C473CA77214A61C4A9F80
Rechten: 
Fries Film Archief