Eikenlaan en andere straten wijk Groenewoud op de schop (5) 'Shared Space' / Spijkenisse 2019

Like
De Eikenlaan is klaar en heeft een mooi geasfalteerd wegdek. Ook de Iepenlaan ziet er keurig netjes uit. Aan de Beukenlaan wordt nog volop gewerkt. Tegenover het scholencomplex op de Eikenlaan is een Shared Space plein ingericht. Het verkeer heeft hier weer doorgang. Shared Space betekent gedeelde ruimte. Het concept is een hint naar een dorpsplein of een brink. Het verkeer is niet geregeld via aparte stroken voor diverse weggebruikers en verkeersborden. Veel mensen ervaren het plein als chaotisch en onduidelijk. Dit is niet heel erg. Het effect is namelijk dat er beter wordt uitgekeken, rekening met elkaar gehouden en langzamer gereden wordt. De Shared Space pleinen zijn daarom objectief veiliger. Verkeersveiligheid is zeer belangrijk voor de gemeente. De ontwikkelingen en het gedrag op het Shared Space plein worden daarom nauwgezet gevolgd door de gemeente, waaronder verkeer deskundigen. Op de Eikenlaan zijn snelheidsmeters opgehangen, waarmee exact inzicht wordt verkregen in de gereden snelheden. Het plein is meer dan alleen onderdeel van de wegenstructuur. In plaats van de gebruikelijke afbakening van functies met bebording, ontstaat er meer ruimte om te verblijven. Het plein is voor alle weggebruikers.
Periode: 
Jaren 2010 (17 september 2019)

0 Reacties