Familiefilm Andringa-Boomsma, 1970-1980

Like
Eerste deel:1973: Jaap Andringa, zoon van Sjoerd Andringa, en Heleen Boomsma gaan zeilen met hun 1,5 jarige zoon Dedmer. Op het eind meren ze af aan de Oostersingel waar ze wonen. Ook nog een fragment van Frans Andringa met baard, die spullen uit de boot haalt.Tweede deel:1978: Wandelen met zoon Dedmer, dochter Marije en Joekje. Cafébeelden, drinken van bier en feest.Derde deel:1979: Joekje wordt twee jaar. Taart en bezoek van oma Boomsma.Vierde deel:1979: Familie Andringa bezoekt oma Zwarts in Talmahuis in Veenwouden, samen met kinderen Dedmer, Marije en Joekje. Oma Zwarts leed aan dementie.Vijfde deel:1979: Koninginnedag op Vlieland met familie Jaap en Heleen Andringa en kinderen Dedmer, Marije en Joekje.Zesde deel:1976: De eerste stapjes van Marije Andringa op Achter de Hoven 8.Zevende deel:1977: Bezoek van familie Jaap Andringa aan het buitenhuisje van Sjoerd Andringa in Tytsjerk.Achtste deel:Wandelen op de Noorderbegraafplaats in 1978.Negende deel:1979: Klas op de streekschool, waar Jaap les gaf.Tiende deel:De geboorte van Joekje in 1977.Elfde deel:Het 40-jarig huwelijk van opa en oma Boomsma, ca. 1980 in het Van der Valk restaurant in Hurdegaryp.Twaalfde deel:Diversen studenten en straatbeelden in Groningen, ca. 1973. Beetje speelfilmachtig met flirtend meisje.Dertiende deel:Mooie stadsbeelden rondom de Oostergrachtswal, ca. 1973, Wirdumerdijk, Kelders.Veertiende deel:Close up van pianist Peter Hoelen, ca. 1973. Fragment van voetbal.Vijftiende deel:Beelden van Follegasloot met Alfa Romeo auto van Sjoerd Andringa (fotograaf-filmer), ca. 1970.Zendtoren van PTT in Spannenburg. Schepen varen op het Prinses Margrietkanaal bij de brug van Spannenburg.Zestiende deel:Close up van dichter Binne Lútsen Boonstra en zijn vrouw Sietske Postma. Ze wonen op een binnenschip met kind Riemkje, ca. 1970.Zeventiende d
Datum (van): 
1970-1980
Datum (tot): 
1970-1980
Drager: 
Smalfilm
Catalogusnummer: 
076E7B2D4E4C42F68FE44095BA5E8B59
Rechten: 
Fries Film Archief

0 Reacties