Feesten en vakanties, 1954-1963

Like
De aankomst van Sint Piter (21-2-1954). Een schaatswedstrijd en ijswinter te Grou en Easterwierrum. Een vakantie naar Griekenland.00.0 21 februari 1954: een trekker rijdt op het ijs bij HR Oostergoo om sneeuw weg te schuiven, 00.10 een bord met daarop de aankondiging van Groot Sint Pieterbal met de Amalfi´s. Sint Piter en Swarte Pyt komen aan op de belslide (arreslee) bij HR Oostergoo,(Bartle de Leeuw en Piet Hoen), de mensen wachten op de optocht naar it Grien. Sint Piter kwam indertijd altijd aan tussen de middag. Als de fluit van de Halbertsmafabriek ging, moest iedereen weer op zijn werkplek zijn, m.u.v. het korps Apollo Bonne van der Lei en Sjoerd Schaafsma01.05 juf Akke met bontje, Jelle Visser01.29 Eppie Hoekstra-Seldenrust, burgemeester C.N. Renken (1937-1955)01.31 Hans de Jong, Oane de Boer, Wiebren van Stralen, Michiel Ruiter, Afke Hiemstra, Bert Minderman, Siep Deelstra-Tasma, Anne van der Leij SInt Piter heeft dit jaar een wit paard02.16 Doet Epema, Tineke Braam, Lies Bruinsma, Vrouw Van Lith (electrische vrouwen)02.29 Jentje Schulp02.31 vrouw Smit-Zuiderveld, de jongen is David de Wit02.30 Germ de Vries en vader Reinder de Vries02.39 Anne Wester met moeder Aaltje Wester02.41 Marie Holtrop, Jikke de Jong-Bouma (slagersvrouw) wonend in de Formanjesteech02.45 Sint Piter op de Drachtsterweg, Nieuwe Kade03.39 Rinske Boonstra03.59 vrouw Van Lith, de kinderen gaan naar binnen in HR Oostergoo, juf Geertje JonkerEenden voeren, 195404.38 de ronde van Grou op de Pikmar, er zijn vlaggetjes en er staat water op het ijs
Datum (van): 
1954-1963
Datum (tot): 
1954-1963
Drager: 
Film
Catalogusnummer: 
E49E862C731345E68BE539BD5973B538
Rechten: 
Fries Film Archief

0 Reacties