Het Friesche Paard , 1939-1947

Like

Titel “Deze film beoogt een beeld te geven van de veelzijdigheid van hetFriesche paard in den landbouw”Titel “Het eerste teekenen van het komende voorjaar in de paardenfokkerij demonstreren zich in de voorjaarshengstenkeuring.”
Voor een loopkeuring en de keuring door een veearts worden de paarden door een poort een plein opgeleid.
Titel “De jeugd wil naar buiten”
Een aantal paarden wordt naar buiten de weide ingeleid en daar losgelaten. 
Titel “Al spoedig vraagt het land zijn zorgen. Mestrijden, gieren, enz”
Beelden van een paard voor een gierwagen en van een tweespan paarden voor een mestkar. Ook zien zijn er beelden van het ploegen en zaaien met behulp van paarden.
Titel “In de maand mei worden de bijzondere keuringen voor opname van merriën gehouden.” Keuringsbeelden van onder andere het meten van de schofthoogte en brandmerken.
Titel “Het kuilen begint direct na deze keuringen.” 
Beelden van het grasmaaien en het binnenhalen van dit gras.
Titel “Het hooien vangt aan.” 
Veulens worden de stal in geloodst. Paarden worden ingespannen voor een maaimachine, hierna volgen beelden van het hooien zelf en paarden die smakelijk eten van de verse oogst. 
Titel “De voorkeuringen voor de centrale keuring worden gehouden in de maand Juli”
Verschillende beelden van keuringen. 
Titel “De oogstwerkzaamheden “op de bouw” nemen een aanvang”
Beelden van het oogsten van graan en paarden in een wei. Stro wordt in de nok van een schuur gehesen. 
Titel “De centrale keuring nadert”
Beelden van keuring met: stap, draf en dierenarts keuring. Een veulen drinkt bij de moeder. 
Titel “De laatste hoogtijdag de verrichtingskeuring.” “Friesche hengsten voor de Chais.”
Beelden van paarden voor sjezen. 
Titels “Friesche merrieën enkelspan voor belasten kromdissel boerenwagen” Friesche hengsten voor belasten vierwielige boerenwagen.” 
Beelden van paarden voor verschillende soorten boerenwagens. 
De film eindigt met beelden van driespan ploegen en een paard voor de arrenslee. 

Maker:    Piet Plantinga, lid Kleare Kimen
 

Datum (van): 
1939
Datum (tot): 
1947
Drager: 
Anders
Catalogusnummer: 
C43149DEEE26499693907AAEFB3245F4
Rechten: 
Fries Film Archief

0 Reacties