J.P. Loorij Kiekendiefonderzoek II

Like

Slot van een tweeluik over een veldonderzoek naar het gedrag en de leef-en broedgewoonten van de kiekendief op Ameland. Hier broeden de drie soorten die in Nederland voorkomen: de bruine, blauwe en grauwe kiekendief. In dit deel volgen de onderzoekers vanuit schuilhutten voornamelijk de blauwe kiekendieven, vanaf het moment dat de kuikens uit het ei zijn gekomen totdat ze uitvliegen. Daarnaast is er ook aandacht voor andere vogelsoorten en de flora op het eiland.

Meer over Jack P. Loorij lees je op de Beeld en Geluidwiki

Onderwerpen: 
Drager: 
8mm
Catalogusnummer: 
2101608170160334731
Rechten: 
Nederlands Instituut voor Beeld en Geluid

0 Reacties