Metamorfose van een zwembad

Like
In deze film blikken we terug op het Eindhovense Sportfondsenbad. Het Eindhovense Sportfondsenbad was in 1935 haar tijd ver vooruit. Het was het eerste overdekte golfslagbad van Europa. In 1986 betrok het SKVE (nu CKE) na een grondige verbouwing het gebouw voor kunstonderwijs. In 2018 werd het gebouw gesloopt en werd de markante gevel herbouwd en als nieuwbouw geplaatst met 36 appartementen op deze bijzondere plek. De film vertelt het verhaal van 1935 tot heden.
Locaties: 
Periode: 
Jaren 2010 (december 2020)

2 Reacties

Frank Seegers9-03-2021 - 20:41

originele tekst uit 1935
BIJZONDERHEDEN OVER HET ZWEMBAD:
Het nieuwe Sportfondsenbad te Eindhoven, waarvan architect "was' de heer Wolter Bakker, kan in grootte en inrichting wedijveren met al wat op dit gebied in ons land bestaat. Een beschrijving volge-hier. Een groot bassin, afm. 15X25 meter. met regeling van verschillende waterstanden, tot een totaaldiepte van 3.50 M. Een kinderbassin, afm. 8.50 X 13.50 M. met een regelbare diepte van ten hóógste 75CM in het diepste gedeelte.

Het groote bassin bevindt zich in een ruimte, met een afm. van 21 X 40 M hierin is een ruime gelegenheid voor toeschouwers. Een groot aantal kleedinghokjes waarvan er tot 240 stuks kunnen worden geplaatst, liggen naast het bassin; eveneens een aantal doucheruimten.

Springplanken ontbreken natuurlijk evenmin. In het groote bassin bevindt zich een verdiept gedeelte, te gebruiken bij het polospel. Op den bodem van het bassin, dat bekleed is met tegels bevinden zich 5 rijen witte tegels, alzoo vormende 6 vakken of banen ten dienste van de wedstrijden.

Het water, dat extra gezuiverd wordt, heeft een doorzichtvermogen van 25 meter (het gewone leidingwater 10 m.) In de daarvoor ingerichte zuiveringkelders heeft iederen dag een zuivering plaats van den geheelen watervoorraad, welke in het bassin aanwezig is en worden de bassins schoongemaakt. Een bijzondere inrichting is de golfinrichting, welke golven kan veroorzaken,
van 40 CM tot 110 cm hoog, door roosters geleid in een afgeronde ruimte ontstaat een terugloop
van het water, gelijk aan die aan het zeestrand. Volgens ontwerp van Ir. Middendorp is deze inrichting een zuiver Nederlandsche vinding en in Nederland door de mach.fabr. te Breda vervaardigd.

De zuiderwand in de groote zwemhal is gevormd door 6 groote dubbele ramen waartusschen een centrale verwarming. Elk dezer ramen kan door een electrische inrichting worden opengeschoven. De onderhelft schuift dan geheel weg naar beneden, de bovenhelft evenzoo naar boven, zoodat voor de zomerdagen een in het vrije zonlicht liggende open ruimte wordt verkregen. Elk dezer ramen
heeft een afm. van 3.00 X 5.50 M. Het schilderwerk is in frissche kleuren uitgevoerd. de muren tot een hoogte van 3 M. van beton-émaille en daarboven wit geschuurd; de vloeren tegels. Aan voor- en zijgevels valt het licht door prisma-glastegels, terwijl er voor de toeschouwers sierlijke stalen
meubelen zijn geplaatst.

Hoofdaannemer van dit werk was Siemerink & Reehuis, Weerden (O.);
de kozijnen en ramen werden geleverd door de Stalenramenfabriek BEHA, te Den Haag; De granitowerkzaamheden werden uitgevoerd door O. Toffelo en Zn. te Eindhoven
De ijzeren hekwerken en trappen werden ook voor dit bad wederom geleverd door Oostwoud fabrieken te Franeker. (vert. Sybrandy Amsterdam). Deze firma heeft zich in zeer korten tijd een uitstekende reputatie op dit gebied weten te verwerven en is thans in aannemerskringen geen onbekende meer.

Frank Seegers9-03-2021 - 20:42

Een documentaire gemaakt in opdracht van de stichting Eindhoven in beeld