Natuurgebied Spuimonding West - Voorbereiding doorsteek Spui / Zuidland 2014

Like
Het natuurgebied Spuimonding West wordt vanaf 28 oktober aangesloten op de rivier het Spui dat nabij deze plek uitmondt in het Haringvliet. De werkzaamheden nemen tien dagen in beslag. De kreken in het noordelijke deel van dit nieuwe gebied zullen daarna op het ritme van het getij vol- en leegstromen wat ook zorgt voor de aanvoer van duurzaam zoet landbouwwater voor de polders achter de dijken zodra de Haringvlietsluizen op een kier gaan. Het nieuwe natuur- en recreatiegebied is in april 2014 officieel geopend en trekt veel enthousiaste bezoekers uit de omgeving. Met de aansluiting van de natuur op het Spui is gewacht totdat het gras op de primaire dijk voldoende sterk was. Inmiddels is de grasmat sterk genoeg en heeft het Waterschap groen licht gegeven om een opening in de kade langs de rivier te maken. De werkzaamheden zullen ongeveer tien werkdagen in beslag nemen en zien er als volgt uit: Op 28 oktober start de aannemer met de voorbereidingen van de doorsteek. Materieel wordt naar het gebied gebracht. Vervolgens zal de voorliggende kering worden verlaagd. Daarna wordt de voorliggende kering versmald. Als het water aan beide zijde van de overgebleven dam even hoog staat, wordt de laatste hap grond afgegraven en is de verbinding gereed. Achtergrond... De oevers van de grote rivieren in Nederland waren vroeger een landschap van slikken en schorren. Eb en vloed vormden het gebied. Het was letterlijk en figuurlijk een broedplaats voor vogels, planten en dieren. Met de aanleg van de Deltawerken verdween het getij uit de zeearmen en de meeste rivieren in de Delta en daarmee ook het typisch Nederlandse getijden landschap. Het provinciale project Deltanatuur brengt een deel van die verloren geraakte getijdennatuur terug door waterrijke natuurgebieden aan te leggen die in verbinding staan met de rivier. Laatste stap... In de gemeente Bernisse is zo’n waterrijk natuurgebied aangelegd aan de westkant van de Spuimonding. De polder Beningerwaard en de buitengorzen Beningerwaard zijn in 2013 en 2014 omgevormd tot 135 hectare groot natuur- en recreatiegebied. De buitengorzen Beningerwaard stonden al in verbinding met het Haringvliet. De aansluiting van de Beningerwaard op het getij in het Spui is de laatste stap in dit Deltanatuurproject. Daarmee is de oude getijdennatuur rond het Haringvliet hersteld en is er een prachtig wandel- en struingebied ontstaan voor de inwoners van Voorne Putten. Natuur beleven, elk seizoen... Het getij zorgt voor een afwisselend landschap. Steeds weer verrassend, in elk seizoen. Zeldzame planten en dieren keren terug naar het gebied en dankzij nieuwe paden en voorzieningen als een trekpont, vogelkijkhut, uitkijktoren, picknicktafel en een getijdentuin kunnen bezoekers er heerlijk wandelen, picknicken en vogels spotten. Fietsers kunnen vanaf de Zeedijk langs het gebied fietsen op het nieuw aangelegde fietspad.
Periode: 
Jaren 2010 (31 oktober 2014)

1 Reacties

Albert Nobel21-03-2015 - 17:16

Ben al meerdere keren in het natuur gebied wezen wandelen, vind het prachtig aangelegd. mooie ruigte schitterend voor vogels. De ondiepe waterstand is straks ideaal voor vissen om te paaien. Ga er nog heel wat uurtjes door brengen.