Natuurgebied Wolvenpolder komt tot ontwikkeling / Spijkenisse 2017

Like
Ten oosten van Spijkenisse heeft Natuurmonumenten medio juli 400.000 m2 natuurontwikkelingsgebied gekocht. Het gebied zal een belangrijk rietmoeras worden, omringd door prachtige kruidenrijke graslanden. Moeras, kruidenrijk grasland en watervogels... De Wolvenpolder is nog een jong natuurgebied en volop in ontwikkeling. Door herstel van het waterpeil kunnen rietmoeras en kruidenrijk grasland ontstaan. Dit moeras is van groot belang voor water- en moerasvogels als roerdomp en rietzanger, maar ook libellen, vissen, amfibieën en de bijzondere noordse woelmuis. De kruidenrijke graslanden liggen om het moeras heen en zijn bijvoorbeeld belangrijk voor bijen en vlinders. Het beheer van Natuurmonumenten is er op gericht om deze ontwikkelingen te bevorderen en betrekt hierbij graag de omgeving. De Wolvenpolder maakt deel uit van het Natuurnetwerk Nederland. De overheid heeft het gebied aangekocht en in 2014/2015 ingericht als natuurgebied. Met de inrichting is het gebied zo aangepast dat het waterpeil in de Wolvenpolder kan worden opgezet zonder dat de omgeving last krijgt van hoge waterstanden. Ook zijn er verschillende voorzieningen aangelegd om mensen te kunnen laten genieten van het gebied. Er zijn een wandelroute, een parkeerplaats en een vogelkijkhut aangelegd. Wandelen kan rond de gehele polder, via bovenvermelde wandelroute.
Periode: 
Jaren 2010 (29 augustus 2017)

0 Reacties