Paardenmarkt - 2e Pinksterdag / Heenvliet 2015

Like
Ook dit jaar werd op 2e Pinksterdag wederom de traditionele Heenvlietse Paardenmarkt georganiseerd. Ondanks de vele gezellige activiteiten die er gedurende het Pinksterweekeinde worden georganiseerd, is er een grote groep mensen die al jaren speciaal voor de paarden en pony’s naar Heenvliet komen. Een behoorlijke groep mensen komt zelfs ieder jaar vroeg uit de veren, om de aanvoer van de paarden te aanschouwen. Voordat de paarden daadwerkelijk de Markt mogen betreden, worden zij door marktmeester en assistenten uitwendig gecontroleerd. Deze controle vindt plaats bij de opgang naar de Markt nabij de kerk. In geval van twijfel, wordt de aanwezige dierenarts geconsulteerd. Tevens worden de paarden gemerkt met een speciale stift, ten behoeve van de uitbetaling van de aanvoerpremie aan de handelaren. Na in orde te zijn bevonden, mogen de paarden onder de bomen in de schaduw opgesteld worden. De afgelopen jaren zien we een redelijk constante aanvoer van paarden en pony’s. Voor 2015 hopen we weer op een totaal van ongeveer 100-120 paarden en pony’s, zodat er enerzijds voldoende te zien is voor het publiek en anderzijds de dieren voldoende ruimte hebben. Het bekende “loven en bieden” tussen de handelaren blijft een mooi schouwspel en maakt een bezoek aan de Paardenmarkt zeker de moeite waard. Vanaf ongeveer 12.00 uur vertrekken de handelaren weer en om 14.00 uur dienen alle paarden en pony’s te zijn afgevoerd van de Markt. Net als afgelopen jaar konden we ook dit jaar gelukkig weer rekenen op de hulp van de agenten van de dierenpolitie. Een impressie, start om 06.25 uur!
Periode: 
Jaren 2010 (25 mei 2015)

0 Reacties