Santa Run Spijkenisse 2016

Like
De Santa Run in Spijkenisse is een jaarlijkse funloop voor jong en oud. Hele families nemen deel en deze feestelijke (snel)wandeling die door de Rotary Club http://spijkenisse.rotarysantarun.nl/ van Spijkenisse is georganiseerd. Het goede doel was voor 2016 Hospice "De Waterlelie". http://www.hospicedewaterlelie.nl/home Er werd €3000,- overhandigd aan de Waterlelie. Hospice ‘de Waterlelie’ wil met oren die horen, ogen die zien, een bewogen hart en helpende handen mensen nabij zijn in de laatste fase van hun leven. Soms is het door omstandigheden niet mogelijk om deze zorg en aandacht thuis te ontvangen. Vrijwilligers van het hospice scheppen met de bewoners en hun familie een sfeer waarin het leven goed is en waarin het leven losgelaten kan worden. Het hospice beschikt niet over eigen vermogen en is voor de exploitatie mede afhankelijk van donaties, giften en legaten. Het bestuur van hospice ‘de Waterlelie’ heeft de Stichting Vrienden van Hospice de Waterlelie opgericht om een meer structurele geldstroom te waarborgen. Deze Stichting houdt zich bezig met het organiseren van verschillende activiteiten en het werven van fondsen waarvan de opbrengst ten goede komt aan het hospice. Video: https://www.peterheine.com
Maker: 
Peter Heine
Locaties: 
Periode: 
Jaren 2010 (17 december 2016)

0 Reacties