Snoeper / Lauwersmeer / Spinneninvasie Lauwersmeer / Harlingen / In en om huis / Grou

Like

Opent met "Snoeper": een vlieg loopt over de vensterbank om zich aan suiker tegoed te doen. Opnames bij het Lauwersmeer. Een meerkoet pikt in het gras en eendjes zwemmen op het water. Een vrouw ligt te zonnen bij de parkeerplaats, of een provisorische camping. Ondertussen zijn er diverse surfers op het water bezig met hun sport. Elders bij het Lauwersmeer een spinneninvasie. Over het gras valt allemaal spinrag te zien, het resultaat van een heleboel productieve spinnetjes. Langs het water zijn vogels op zoek naar voedsel. In en om huis: er komt een optocht voorbij. De deelnemers zijn verkleed. Op de achtergrond valt een driewieler (auto) te bewonderen). Mevrouw fotografeert een overvliegende luchtballon (gesponsord door de stad Münster). Vervolgens beeld van het centrum in Dokkum. Het draaiorgel dat daar staat is in ieder geval uit Dokkum. Verderop staat een oud pakhuis, los van alle andere huizen. Terug bij het Lauwersmeer zijn er meer surfers op het schitterende water. Enkele amazones passeren de filmer die in de auto zit. In Harlingen ligt het vrachtschip "Nord Anglia" aan de wal. Pallets hout worden uit het schip op de wal gehesen. Voor een ander schip moet er een sleepboot aan te pas komen. Op de wal is men druk met laden en lossen. Kort in en om de haven van Drachten. Ook kort in en om huis: het tuinpad en bomen in bloei. Tot slot kort in Grou: enige plezierjachten passeren de revue.

Maker: 
Gerard Sipma
Datum (van): 
0-9999
Datum (tot): 
0-9999
Drager: 
Smalfilm
Catalogusnummer: 
FFE1EB4F110346F09C4AB6A1A9D14A03
Rechten: 
Fries Film Archief

0 Reacties