Voorjaar '67, 1967

Like
Voorjaar 1967: in natte velden staat een windmolen, aan de horizon de "skyline" van een dorpje. Diverse flora en fauna passeert de revue, eieren in nestjes en voort hollende kuikens. Koninginnedag 1967: door de buurt gaat een optocht van verklede kinderen en versierde wagens. De kinderen zijn van "Chr. lagere school "de Blokkendoos"' . Later doen kinderen spelletjes. De dag wordt afgesloten met vuurwerk. Op de heide bij Duurswoude: de boswachter toont een oud wespennest. Ook hier liggen eieren in het veld. Bij koeien in de wei zijn enkele kippen aan het bekvechten. Vervolgens Delfzijl, op het industrieterrein. Transport van gas rijdt voorbij. De industriehaven oogt enigszins leeg. Enkele sleepboten lopen ondertussen binnen. In de passantenhaven liggen naast zeilschepen ook catamarans. Bij 1-2-3 Drachten (1967) een optocht met versierde wagens, waaronder een vredesengel met papieren duif. De stoet wordt gesloten door een groep ruiters. Hierna zowel vreemde vogels als vreemde bloemen, waarbij opvallende flora en fauna wordt belicht. Het bos bij Veenklooster wordt in voorjaar en in zomer getoond. Dat laatste maakt een pastorale indruk.
Maker: 
Gerard Sipma
Periode: 
Datum (van): 
1967
Datum (tot): 
1967
Drager: 
Smalfilm
Catalogusnummer: 
0001-AV1339
Rechten: 
Fries Film Archief

0 Reacties