Voorspel Deltawerken

Like

Kust beveiliging

In 1950 wordt overgegaan tot afsluiting van de Brielse Maas (het Brielse Gat) om verzilting van het achterland tegen te gaan en tegenmoet te komen aan de groeiende behoefte aan zoetwater. Klaas van der Knoop filmde alle werkzaamheden zoals het onderzoek in het waterloopkundig laboratorium van Rijkswaterstaat en de aanleg en afwerking van de dijk. Hedendaagse versie van de film van Van der Knoop. 

In 1953 bleek de waarde van de afsluitdijk als bescherming bij de Watersnood. De Deltawerken zijn gestoeld op dit voorbeeld.

Maker: 
Hans Leupe
Periode: 
Jaren 2010 (16 januari 2023)

0 Reacties

Deze film is onderdeel van de tentoonstelling:

  • huis onder water, een stad aan de horizon

    Watersnoodramp van 1953

    Dit jaar is het 70 jaar geleden dat Nederland getroffen werd door de grootste natuurramp van de 20e eeuw.