Voortgang werkzaamheden Heemraadlaan rondom Kromme Dreef / Spijkenisse 2023

Like
De Heemraadlaan in Spijkenisse was aan groot onderhoud toe. Daarom vinden er werkzaamheden plaats op de Heemraadlaan tussen de Ouverturelaan tot net voorbij de Dreef. Het asfalt wordt vervangen en de rijbaan wordt opnieuw gemaakt. Tevens worden de groenstroken langs de rijbaan opnieuw ingericht. Om het wegverkeer duidelijkheid te geven en onveilige verkeerssituaties te voorkomen werd de Heemraadlaan tussen de Copernicuslaan en de Hekelingseweg vanaf donderdag 27 april afgesloten voor al het wegverkeer. Fietsverkeer kan gebruik maken van het fietspad langs de Heemraadlaan. Omleidingen worden aangegeven met borden. De belangrijkste werkzaamheden: De tussenlaag en deklaag van de rijbaan vervangen door geluidsreducerend asfalt; De fundering van de rijbaan op slechte stukken vervangen; De afvoerputten en kantopsluitingen vervangen; De verharding in middenbermen vervangen voor groen (bijenmengsel); Groenstroken herinrichten (o.a. bomen kappen/bosplantsoen verwijderen vanwege iepenziekten); Wadi’s aanleggen (al dan niet tijdelijke opslag van regenwater) voor afwatering van de rijbaan. De wadi’s worden aangelegd in de groenstrook tussen rijbaan en fietspad aan de zuidkant van de Heemraadlaan; Mogelijk plaatsen van geluidsschermen in overleg met aanwonenden (betrokkenen ontvangen een brief hierover). Momenteel wordt ingeschat dat de werkzaamheden over een maand gereed zullen zijn.
Periode: 
Jaren 2010 (01 juni 2023)

0 Reacties