Watersnoodramp 1 februari 1953 Deel 1

Like

Uit de historische archieven: Watersnoodramp Voorne-Putten 1953. Een verslag van deze verschrikkelijke gebeurtenis.

Filmopnamen R. van Ravesteyn Nieuw Helvoet. Filmopnamen van het dorp Oudenhoorn, met de volgende tussentitels in beeld:
Vliegtuigen droppen rubberboten.
Het gat in de dijk te Oudenhoorn is 80m breed en 8m diep, waardoor bij vloed het zeewater met kracht binnen stroomt.
Begin van de herstelwerkzaamheden.
Het ondermijnde kustlicht.
De Molendijk te Oudenhoorn.
De "Stuwer" onderhoudt de verbinding met de bewoonde wereld.
De vloed komt in het dorp.
De Openbare School.
Het Gemeente huis.
Het tramstation.
De politie controleert de vergunningen.
Het verdronken vee wacht op vervoer.
De Burgemeester van Oudenhoorn vaart door zijn dorp.
Het gemeente bestuur van Geldermalsen bezoekt Oudenhoorn, Oudenhoorn is door Geldermalsen geadopteerd.
Zinkstukken voor het herstel der dijk.
Politie toezicht te water.
Stukken dijk zijn weggeslagen.
Gezicht op het dorp van af de Kerktoren.
Als het eb is komt de weg droog en kan de was gedaan worden.
Het zeer diepe gat wordt gedicht met een betonnen caisson, die op een vooraf berekend tijdstip in het stroomgat tot zinken wordt gebracht.

Maker: 
Hans Leupe
Periode: 
Jaren 2010 (12 januari 2021)

0 Reacties

Deze film is onderdeel van de tentoonstelling:

  • huis onder water, een stad aan de horizon

    Watersnoodramp van 1953

    Dit jaar is het 70 jaar geleden dat Nederland getroffen werd door de grootste natuurramp van de 20e eeuw.