Wethouders planten boom in het kader van Landschapsplan N218 / 2017

Like
Op donderdag 16 maart 2017 van 9.30 – 10.30 uur plantten wethouder Dick Verbeek (gemeente Brielle) en wethouder Jan Willem Mijnans (gemeente Nissewaard) een boom langs de N218, om de succesvolle samenwerking rondom het landschapsplan van Groene Kruisweg (N218) tussen Geervliet en Brielle te markeren. Deze bomenplant staat symbool voor het landschapsplan dat de provincie Zuid-Holland, de gemeenten Nissewaard en Brielle, de Dorpsraad Zwartewaal en bewoners gezamenlijk hebben ontwikkeld. Om de verkeersveiligheid te vergroten, was de provincie van plan een groot aantal bomen dicht langs de Groene Kruisweg te kappen. Dit was onderdeel van het groot onderhoud aan de N218. Bewoners, de Dorpsraad Zwartewaal en de gemeenten Brielle en Nissewaard wilden meer aandacht voor het behoud van het landschappelijk karakter. Daarom is er met alle betrokken partijen een landschapsplan ontwikkeld, waarbij zowel rekening is gehouden met de verkeersveiligheid als de waarde van het groen voor de omgeving. Het landschapsplan voor de Groene Kruisweg (N218) is een van de mooie voorbeelden, waarbij samen met de omgeving intensief is gekeken naar een goede invulling van de berm. Het nieuwe beleid van de provincie Zuid-Holland is daarom ook gericht op maatwerk met een goede balans tussen veilige infrastructuur, waarden van bermen voor de omgeving, landschappelijke inpassing van voorgenomen maatregelen en ecologische kansen.
Onderwerpen: 
Periode: 
Jaren 2010 (16 maart 2017)

0 Reacties