Partners

Het instituut is hét audiovisuele archief van Nederland en tevens het grootste in haar soort in Europa. In het imposante instituut in Hilversum ligt meer dan 800.000 uur radio, televisie en film opgeslagen. Het grootste deel daarvan is succesvol en duurzaam door Beeld & Geluid gedigitaliseerd. Het instituut heeft als doel om het archief zoveel en zo divers mogelijk uit te breiden voor de komende generaties en er voor te zorgen dat al het digitale materiaal voor hen beschikbaar is en blijft.
 
Het Stadsarchief Rotterdam is het openbare geheugen van Rotterdam en omstreken. Met een bijzonder rijke collectie van honderdduizenden prenten, foto’s, films, kaarten, geluidsopnames en meer dan 18 kilometer aan papieren archiefstukken. Zij bieden gedetailleerd inzicht in de historie van mensen, locaties en gebeurtenissen door de eeuwen heen. De collectie van het stadsarchief is toegankelijk voor iedereen die zelf op zoek wil gaan in de historie. Dat kan in de studiezalen van het archief en op de website.
 
De Groninger Archieven bewaren duizenden films, video’s en geluidsopnamen over stad en provincie Groningen en films door Groningers elders gemaakt.
De audiovisuele collectie (voorheen Gronings Audiovisueel Archief, GAVA) is heel divers, de oudste film stamt uit 1914 en er komt continu nieuw materiaal bij. De bijna 70.000 beeld- geluidsdragers bevatten o.a. amateurfilms en professionele producties, uitzendingen van omroepen en oral history. Deze beelden zijn aan te vragen voor gebruik en terug te vinden op filmbankgroningen.nl
 
Het Fries Film Archief (FFA) beheert het filmisch erfgoed van Friesland. Kerntaken van het FFA zijn het verzamelen, bewaren, beschrijven, digitaliseren en publiek toegankelijk maken van dit filmisch erfgoed. De collectie van het FFA bestaat momenteel uit ruim 10.000 beelddragers - films, video’s en dvd’s –, die allemaal een relatie met Friesland hebben. Een groot deel van de collectie bestaat uit amateurfilmmateriaal. De catalogus met de collectie van het FFA staat online en kan via
de website worden geraadpleegd: www.friesfilmarchief.nl.  Het FFA is onderdeel van Stichting Film in Friesland, en gehuisvest in Tresoar, het centrum van Friese geschiedenis en literatuur.
 
DAVA is het onderdeel van het Drents Archief voor historische films en geluid. DAVA verzamelt en conserveert films en geluidsbanden en maakt deze voor een breed publiek toegankelijk. DAVA beheert een collectie van duizenden films, video’s en banden met geluidsopnamen die dateren vanaf de jaren 20 van de vorige eeuw. Daaronder bevinden zich professionele documentaires, dorpsfilms, bedrijfsfilms en amateurfilms maar ook geluidsbanden met interviews over het dagelijks leven vóór 1950. Op de website van het Drents Archief zijn in de ca. 6000 items van DAVA meer dan 1600 films online te bekijken. Ook op het YouTube kanaal staan nog eens ca. 460 films. https://www.youtube.com/DrentsArchief
 
Het Limburgs Museum is het provinciaal kennis- en collectiecentrum op het gebied van historisch filmmateriaal over de provincie. De eigen collectie bewegend beeld bestrijkt de periode 1911 tot heden, en bevat zowel filmopnames als producties op video en digitale dragers, van professionele makers maar ook van amateurcineasten. Het Limburgs Museum neemt - na toetsing - collecties in eigendom of bruikleen aan en beheert deze in geklimatiseerde depots. Fragmenten uit de collectie zijn te zien in de vaste en wisselende tentoonstellingen en in programma’s in het museumtheater. Daarnaast verleent het Limburgs Museum service aan andere musea, omroepen en documentairemakers die gebruik willen maken van de collectie, documentatie en faciliteiten. Het Limburgs Museum is vanwege zijn audiovisuele archieffunctie aangesloten bij het Nationaal Overleg van Regionale Audiovisuele Archieven (NORAA) en AVA_Net. Films van het Limburgs Museum zijn ook te bekijken op het YouTube kanaal. Vragen over hergebruik van films kunnen gestuurd worden aan collecties@limburgsmuseum.nl
 
 
Onderzoeksproject "Changing Platforms of Ritualized Memory Practices"
De site 'Het behouden waard' is een initiatief van het onderzoeksproject 'Changing Platforms of Ritualized Memory Practices'. Met dit door het NWO gefinancierde project over 100 jaar bewaren op film, video en digitale dragers wordt beoogd om kennis die is opgedaan gedurende het onderzoek te delen via verschillende platformen.
Idee, ontwerp, teksten en video's: Susan Aasman, Lieuwe Jongsma en Jody Kok.
Interactie ontwerp: Pieter Hofstra
website: Limoengroen
Dit project is uitgevoerd in nauwe samenwerking met het Nederlands Instituut voor Beeld & Geluid.
Onze dank gaat uit naar Valentine Kuypers, Hans van den Berg, Mark Goslinga, Buddy Hermans, Tim van der Heijden en Tom Slootweg.  
 
Het Amateurfilm Platform wordt mede mogelijk gemaakt door het VSBfonds en het Mondriaan Fonds.         
 

Mondriaan fonds                  VSB fonds