Nederland - Watersnoodramp

In de nacht van zaterdag 31 januari op zondag 1 februari 1953 zorgt een stormvloed in combinatie met springtij voor extreem hoog water. Op veel plaatsen in het Deltagebied begeven de dijken het en een groot deel van de provincie Zeeland, de Zuid-Hollandse eilanden en delen van West-Brabant loopt onder water. Het is de grootste natuurramp uit de geschiedenis van Nederland. Er komen 1836 mensen bij om. Zo'n 100.000 mensen verliezen hun huis en bezittingen. Tienduizenden dieren verdrinken. Zowel Ed Millecam als Kruiderink doen verslag van de ramp, de day after.

Nederland - De Wederopbouw

Onder het motto 'Hengelo herrezen 1958' worden er begin september 1958 allerlei feestelijke activiteiten in Hengelo georganiseerd. De wederopbouw van de stad, die in de oorlog vele malen door bommen werd getroffen, is grotendeels voltooid. H.A.O. Härschnitz filmt de historische en allegorische optochten.

Nederland - Politicus Willem Drees sr. (1886 - 1988)

De man van de politiek van de jaren 50 in Nederland is Willem Drees sr. ofwel 'Vadertje Drees'. Hij is minister-president van 1948 tot 1958. Onder zijn kabinetten komt de AOW tot stand, de eerste bouwsteen van het stelsel van volksverzekeringen in Nederland. Filmer Emile Timan is in 1950 in de gelegenheid de Provinciale Statenverkiezingen te filmen en is er getuige van hoe Drees sr. een zaal in vervoering kan brengen.

Nederland - Televisie

Tussen 1948 en 1951 zijn er al experimentele televisie-uitzendingen en op 2 oktober 1951 is de eerste landelijke uitzending. Een toestel is duur, dus aanvankelijk hebben niet veel mensen een televisietoestel. De televisie brengt veel moois in de huiskamers, maar ook een belangrijke ergernis, de televisite. Vrienden, kennissen en buren die ongevraagd op visite komen bij een televisiebezitter. Filmer Emile Brumsteede maakt er de korte satirische speelfilm 'Televisite' van. 

Nederland - Hoelahoeprage

Eind jaren 50 is de hoela hoep een ware rage. De hoela hoep is overgewaaid uit de VS. Artsen waarschuwen dat het 'hoepen' mogelijk schadelijk voor de gezondheid is, maar de jeugd trekt zich daar niets van aan. H.H. Joosten ziet al die spelende kinderen met hun hoela hoep en pakt zijn camera.

Buiten Nederland - Koude Oorlog

Direct na de Tweede Wereldoorlog breekt er een tijd aan van gewapende vrede tussen de grote mogendheden, de Koude Oorlog. Deze kenmerkt zich door een wapenwedloop en een ruimtewedloop. Tijdens de Koude Oorlog zijn er verschillende conflicten die deze vrede in gevaar brengen. Een daarvan is de Hongaarse Opstand van 1956 die door de Sovjet-Unie wordt neergeslagen. Hongaren vluchten naar Oostenrijk. In Friesland bekommert het Fries Comité voor Hulpverlening zich om de Hongaarse burgers. Er wordt geld ingezameld en een groep Hongaarse vluchtelingen wordt in de provincie opgevangen. L.E. Huijing is er met zijn camera bij als de Hongaren aankomen en hun eerste introductie krijgen van Nederland en Friesland. Ze bezoeken onder meer het eiland Terschelling en de Prinsentuin.

Buiten Nederland - Emigratie

Hoewel er vanaf de Tweede Wereldoorlog al veel Nederlanders naar bestemmingen als Canada, Amerika, Australië en Nieuw-Zeeland vertrekken, gaat Nederland vanaf 1950 een emigratiebeleid voeren om dit nog extra te stimuleren. Het beleid richt zich vooral op agrariërs die in genoemde landen gemakkelijk een bestaan kunnen opbouwen. Topjaar is 1952, als zo'n 80.000 personen Nederland verlaten. Jan Pelder legt op beeld vast hoe emigranten in oktober 1950 met de MS Sibajak naar Australië vertrekken. Simon Peereboom filmt het vertrek naar Amerika van zijn zusje Fiety in 1956.

Buiten Nederland - Expo 58 in Brussel

Het Atomium in Brussel is een voorbeeld van de optimistische kijk op de toekomst in de jaren 50. Het is gebouwd ter gelegenheid van de Wereldtentoonstelling 1958, dat als slogan had 'Balans van de wereld voor een menselijker wereld'. Het is nog steeds een van de meest in het oog springende gebouwen van Brussel. Het monument verbeeldt één ijzerkristal. Het ontwerp is van de Belgische ingenieur André Waterkeyn (1917-2005). Zo'n evenement net over de grens trekt uiteraard ook Nederlandse amateurfilmers.  J. Thie maakt een beeldverslag van het terrein, het Nederlands paviljoen en van het verlichte terrein 's avonds.

Buiten Nederland - De ruimte in

In de jaren 50 start de ruimtewedloop tussen de Sovjet-Unie en de VS. Tot de verbeelding spreekt het hondje Laika dat in 1957 het eerste zoogdier in de ruimte is. Dat een ruimtereis tot de mogelijkheden behoort, leeft. Ook bij creatieve geesten. De Belgische scenarist en striptekenaar Hergé publiceert het Kuifje-album 'Mannen op de maan' in 1954. Geïnspireerd op dit verhaal maakt amateurfilmer Cor Icke de speelfilm 'De kleine beer'.