Nederland van boven

Wie Nederland van boven ziet, herkent hoe de Nederlander het land naar zijn hand heeft gezet. Zie deze film van Wouter Kuyck, waarin hij een impressie geeft van de schoonheid van het land. Nederland toont zich als een maakbaar land, waarin land is gewonnen, de waterstromen gereguleerd zijn en steden hun karakteristieke plattegronden hebben gekregen.

Uitspringers zijn de polders, de Scheveningse Pier, de vestingstad Naarden en de Afsluitdijk.

Water wordt land - polders

Nederland groeit door de aanleg van polders. Soms is dat een welbewuste actie. Zoals de nieuwe polder die door Hans Bartels gefilmd is. Kunt u meer vertellen over deze film, mail dan naar amateurfilmplatform@beeldengeluid.nl

Soms is er hulp van de natuur. De Linthorst Homanpolder bestaat uit voormalige buitendijkse gebieden, de slikken. De polder wordt aangelegd door werklozen in het kader van de werkverschaffing en in 1941 voltooid. De film 'Dei nait wil dieken mout wieken' is een minutieus filmverslag van deze inpoldering, de mensen, de activiteiten en de middelen die deze tot stand hebben gebracht.

Water wordt land - Demping kanalen

Het is moeilijk voor te stellen dat de boulevard in Hoogezand ooit een kanaal was. Klachten over stankoverlast leidden ertoe dat dit kanaal, als zovele, in de jaren 60 werd gedempt. Ook Emmer-Compascuum krijgt na de demping van De Runde in 1965 een totaal ander aanzien.

Omvangrijke waterwerken - Zuiderzeewerken en Deltawerken

Bij de aanleg van de Afsluitdijk, onderdeel van de Zuiderzeewerken, vormt bescherming en landaanwinning het motief. Het Wieringermeer wordt ingepolderd en de Noordoostpolder en Flevoland verrijzen. Het zoute water van de Zuiderzee maakt plaats voor het zoete van het IJsselmeer. 

De Deltawerken waren een antwoord op de Watersnoodramp van 1953. Er werden gesloten en doorlaatbare dammen aangelegd tussen de Zuid-Hollandse en Zeeuwse eilanden. De Deltawerken zijn internationaal vermaard. De American Society of Civil Engineers heeft het geheel van dammen en stormvloedkeringen tot een van de zeven moderne wereldwonderen verklaard.

Kleinschalige dijkaanleg - Oterdum

Bij het plaatsje Oterdum moet de dijk worden verhoogd. Het dorp moet daarvoor wijken. De film toont het dorp en de afbraak ervan.