Het eigen Kerstverhaal

Het bekendste en ook meest gevierde, christelijke feest ter wereld is Kerstmis. Deze feestelijke gebeurtenis brengt Jos Huygen in 1926 mooi in beeld. ‘Kerstverhaal’ is een film waarin zijn vrouw en pasgeboren zoontje Huub de geboorte van het kindeke Jezus naspelen. De film is een door Huygen zelf gemaakte toevoeging aan de Pathéfilm ‘La vie du Christ’.

Van doop tot zalving

De katholieke kerk kent zeven sacramenten: doop, vormsel, eucharistie, biecht, priesterwijding, huwelijk en ziekenzalving. Voor gelovigen zijn deze zeven momenten heel waardevol, het brengt ze dichter bij God. Enkele van deze gebeurtenissen zijn door amateurfilmers vastgelegd, zoals de doop van Harold door amateurfilmer Camphuis.

Pastoors en priesters

In de jaren 40 en 50 was de priester het middelpunt van het dorp en erg geliefd bij de gelovigen. Een priester is een tussenpersoon tussen de gelovigen en God en zo voelden de katholieken dat ook. Dat is duidelijk te zien in deze amateurfilms: het volk ontvangt en eert de priesters met veel enthousiasme, feestelijkheden en belangstelling.