Cees de Ridder

Cees de Ridder zoekt de onderwerpen van zijn natuurfilms in zijn achtertuin. In ‘Vogels in de sneeuw’ legt hij de koolmezen en pimpelmezen vast die afkomen op de pindanetjes. In ‘Het ei’ volgt hij het broedseizoen van een duivenechtpaar. De techniek in beide films verschilt. Beide films zijn montages op muziek. De eerste film hanteert een statische camera. Close-ups en mediums shots vloeien in elkaar over. In de tweede maakt De Ridder actiever gebruik van de camera. Hij zoomt in en hanteert een bewegende cameravoering. Ook in de montage zien we in ‘Het ei’ meer afwisseling. Niet alleen vloeiers om beelden af te wisselen, maar ook harde overgangen.

VOGELS IN DE SNEEUW

HET EI

Hans Bartels

Dat montage de interesse van de kijker kan vergroten of verkleinen blijkt bij de films van Hans Bartels. De statische cameravoering en de aaneenschakeling van medium shots in ‘Eempolder’ maakt de film afstandelijk. 

'Merel’ daarentegen, met veel close-ups en bewegende camera die de merels soms zelfs achtervolgt, betrekt de kijker veel meer bij de merelfamilie. Bartels creëert ook een zekere spanning, vooral als daar ineens een loerende kat opduikt.
 
 

J. Knoop Pathuis

In een lange ‘pan’ schetst J. Knoop Pathuis de biotoop van de meeuw. Hij filmt ze hoog in de lucht, waar ze duikvluchten op zijn camera uitvoeren, en van korte afstand een kuiken in de bosjes. Het beeld wordt schokkerig als Knoop Pathuis een nest ontdekt op de grond: vier kleine kuikens kijken aandoenlijk in de lens.

J.K. Wiersema

J.K. Wiersema laat de balts zien van twee nestelende ooievaars in het Brabantse Dussen. Hij filmt het stel van een afstand, afgewisseld door close-ups, zoals van de paring. Wiersema verplaatst zijn camera-standpunt tot boven het nest, waar vier jonge ooievaars de weg naar volwassenheid inslaan. Een fraaie close-up laat de etende jongen zien. Een vloeiende camerabeweging begeleidt de eerste vlucht van een van hen.

Roel van Deursen

Ondanks de rommel in het water nestelen meerkoeten en zwanen zich in de singels. Het broedseizoen is in aantocht. Roel van Deursen registreert de voorjaarsromantiek met een vast camerastandpunt. Dat geeft hem de vrijheid te wisselen tussen totaalshots, opnames van dichtbij en uitzooms. 

Negen watervogel nesten en hun bewoners - Spijkenisse 2014